Mornar – motorist

190,00 167,20

K strokovnemu izpitu za pridobitev naziva “Mornar – motorist” lahko pristopi kandidat:

  • star najmanj 18 let
  • s končano najmanj osnovno šolo
  • ki ima kot član posadke najmanj eno leto plovne dobe na ladji ali
  • ima najmanj 3 leta potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna